Composición da Xunta Arbitral

Composición da Xunta Arbitral de Transportes de Galicia, segundo resolución do 04/06/2019 da Dirección Xeral de Mobilidade (DOG Núm. 110, do 12/06/2019), modificada polas resolucións do 09/10/2019, do 22/10/2019, do 18/05/2020, do 19/02/2021, do 26/04/2022 e do 12/06/2023 (DOG Núm. 197, do 16/10/2019, Núm. 209 do 04/11/2019, Núm. 112 do 10/06/2020, Núm. 41 do 02/03/2021, Núm. 89 do 09/05/2022 e Núm. 122 do 28/06/2023 respectivamente)

Presidente

 • Presidente titular - Antón García Río
 • Presidente suplente 1 - Marta María Vázquez Sanjurjo
 • Presidente suplente 2 - Eduardo Suárez Campo

Vogais

 • Vogal Admón titular 1 - Marta María Vázquez Sanjurjo
 • Vogal Admón titular 2 - María Teresa Somoza García
 • Vogal Admón suplente 1 - Eduardo Suárez Campo
 • Vogal Admón suplente 2 - Marta Figueiras García
 • Vogal empresas de transporte. Ferrocarril - Vacante
 • Vogal empresas de transporte de viaxeiros titular - José Carlos García Cumplido
 • Vogal empresas de transporte de viaxeiros suplente - Raquel García Varela
 • Vogal empresas de transporte de mercadorías titular - José Carlos García Cumplido
 • Vogal empresas de transporte de mercadorías suplente - Raquel García Varela
 • Vogal consumidores e usuarios titular - Rocío Arnoso Moure
 • Vogal consumidores e usuarios suplente - Yolanda Pérez Rivera
 • Vogal empresas cargadoras titular - José Manuel Maceira Blanco
 • Vogal empresas cargadoras suplente - José Antonio Neira Cortés

Secretario

 • Secretario titular - Eduardo Suárez Campo
 • Secretario suplente 1 - Marta Figueiras García
 • Secretario suplente 2 - María Teresa Somoza García